De visie

  • De manier waarop we met kinderen omgaan wordt mede bepaald door onze christelijke levensvisie.
  • We zijn een school die vertrouwen heeft in de mogelijkheden van leerlingen, vandaar dat we de zelfstandigheid van de leerlingen essentieel vinden. De visie  (samen werken vanuit verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) is daarbij een belangrijke leidraad.
  • We zijn prestatiegericht. Dit betekent dat we uit elk kind het beste willen halen en hem of haar zo goed mogelijk willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. We streven ernaar dat minimaal de kerndoelen gehaald worden.
  • We zijn een school die de doorgaande lijn belangrijk vindt, niet alleen van kleuters naar midden- en bovenbouw, maar ook van groep 8 naar het voorgezet onderwijs
  • We zijn een school waarin we kinderen respect voor elkaar proberen bij te brengen, emoties (positieve en negatieve) worden bespreekbaar gemaakt.
  • We zijn een school die altijd op zoek is naar nieuwe mogelijkheden, zo neemt ICT (Informatie Communicatie Technologie) een belangrijke plaats in ons onderwijs in.
  • We vinden ook dat leerlingen in aanraking gebracht moeten worden met sport, cultuur en de natuur.