PAD

PAD betekent: Programma Alternatieve Denkstrategieën. Naar kinderen toe wordt het vertaald in: Proberen Anders te Denken. Door het PAD- leerplan wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld, leren kinderen om controle te houden over hun emoties en handelingen en om te gaan met hun gevoelens.

Belangrijke waarden binnen onze school zijn:

Veiligheid/vertrouwen:
Doen waar je goed in bent, grenzen respecteren, openstaan voor anderen, respectvol over elkaar praten, complimenten geven, je mag fouten maken, hulp en advies vragen, alles moet bespreekbaar zijn, voor jezelf opkomen.

Duidelijkheid:
Gelijk behandelen, voldoen aan de gedragsverwachtingen, kritiek geven, je moet consequent zijn.

Verantwoordelijkheid:
Goede voorbeeld geven, verbetering stimuleren, aanspreken op ongewenst gedrag, afspraken nakomen, resultaat gericht zijn, openstaan voor veranderingen.

Bekijk het PAD handboek hier.

 

 

PBS

PBS betekent: Positive Behaviour Support. In een PBS-school wordt gedrag gezien als een vak. Net als taal en rekenen wordt gedrag regelmatig geoefend en herhaald. Zo weten de leerlingen hoe het gedrag behorende bij de gedragsverwachting er concreet uitziet.

De aandacht voor ongewenst gedrag wordt minimaal gehouden. Bekrachtigen gebeurt met name door het geven van complimenten gekoppeld aan gewenst gedrag.

Wanneer een leerling niet aan een gedragsverwachting voldoet, volgt een consequentie. Er is eenduidigheid binnen de school over de consequenties die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag, zodat voor leerlingen en leerkrachten duidelijk is hoe die consequenties eruitzien.